Bảng Giá Huyệt Mộ Lẻ

Bảng Giá Huyệt Mộ Lẻ

 

BẢNG GIÁ HIỆU LỰC NĂM 2017

MỘ CẢI TÁNG

1. Mộ cải táng trọn gói, xây bằng đá granite (hoa cương) theo mẫu công ty:

Giá bán: 16.523.000 đồng/huyệt đến 18.648.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

MỘ ĐƠN

1. Mộ đơn loại nhỏ 6,3m2

KHU G7 : 43.700.000 đồng đến 54.300.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

KHU B3.3 : 52.900.000 đồng đến 68.300.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

2. Mộ đơn loại trung 8,175m2:

Giá bán: 61.570.000 đồng/huyệt đến 77.920.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

3. Mộ đơn loại lớn 13,02m2 (Khu B1 - B1.1 &B1.2):

Giá bán: 107.600.000 đồng/huyệt đến 145.358.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

4. Mộ đơn loại lớn 13,02m2 (Khu B2&B3):

Giá bán: 89.580.000 đồng/huyệt đến 115.620.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

5. Mộ đơn loại lớn 12,6m2 khu vực xung quanh Linh Hoa Tuệ Đàn (B1.3-B1.4-B1.5-B1.6):

Giá bán: 121.020.000 đồng/huyệt đến 204.400.000 đồng/huyệt (tùy vị trí)

MỘ ĐÔI (BÁN CẶP):

Mộ đôi có quy cách: 7.875m2/huyệt x 2 huyệt = 15,75 m2

Đơn giá mộ đôi: 120.180.000 đồng/đôi đến 151.780.000 đồng/đôi (tùy vị trí). 

KHU MỘ PHU THÊ: 

Diện tích 18,623m2 - 19,239m2

Giá bán 227.500.000 đồng/lô - 265.500.000 đồng/lô (tùy vị trí)

MỘ NHÀ MỒ SONG THÂN

Diện tích khuôn viên 11m x 6m = 66m2. 

* Giá bán (bao gồm xây dựng) tùy theo vị trí từ:

1.212.000.000 đồng/nhà mồ - 1.456.000.000 đồng/nhà mồ.

* Giá bán (chưa bao gồm xây dựng) tùy theo vị trí từ: 

337.000.000 đồng/lô - 515.000.000 đồng/lô. 

 

 
 
 
Giá bán: Vui lòng liên hệ
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1
028 35127898
Hỗ trợ 2
028 35127898